شرح نيوز
سفیر سوئیس به وزارتخارجه احضار شد
معاون مدیر کل امور سیاسی بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان در این فراخوان، با اشاره به تصویب شتابزده قطعنامه غیر متعارف وغیر اجماعی مزبور، آن را فاقد وجاهت قانونی و ارزش حقوقی و اقدامی سیاسی و خصمانه از سوی واشنگتن و مغایر با اصول مسلم حقوق بین الملل قلمداد کرد.
در اعتراض به قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه کشورمان مبنی بر ایراد اتهام بی اساس در خصوص طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن که تحت عنوان" محکومیت حملات تروریستی به افراد تحت پوشش کنوانسیون 1973" به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، امروز چهارشنبه 2 آذر ماه سفیر سوئیس بعنوان حافظ منافع آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه کشورمان فراخوانده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اعتراض به قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه کشورمان مبنی بر ایراد اتهام بی اساس در خصوص طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن که تحت عنوان" محکومیت حملات تروریستی به افراد تحت پوشش کنوانسیون 1973" به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید،  امروز چهارشنبه 2 آذر ماه سفیر سوئیس بعنوان حافظ منافع آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه کشورمان فراخوانده شد و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اقدام خصمانه آمریکا و محکومیت این قطعنامه که با فشارهای سیاسی آمریکا بر کشورهای عضو مجمع عمومی و بر پایه یک گزارش غیر موثق و بی اساس منابع آمریکائی شکل گرفته، به مشارالیها ابلاغ و بر ضرورت پایبندی واشنگتن به اصول مسلم حقوق بین الملل بویژه منشور ملل متحد و کنوانسیون 1973 تأکید شد.

معاون مدیر کل امور سیاسی بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان در این فراخوان، با اشاره به تصویب شتابزده قطعنامه غیر متعارف وغیر اجماعی مزبور، آن را فاقد وجاهت قانونی و ارزش حقوقی و اقدامی سیاسی و خصمانه از سوی واشنگتن و مغایر با اصول مسلم حقوق بین الملل قلمداد کرد.

وی همچنین استناد آمریکا و بانیان قطعنامه به ادعاهای غیر مستند و تأیید نشده توسط دادگاههای صالحه، مستقل و بیطرف را بعنوان بدعت گذاری در تصویب قطعنامه های مجمع عمومی محکوم نموده و خواهان التزام و پایبندی آمریکا به رعایت حقوق بین الملل شد.

معاون مدیر کل امور سیاسی بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان عدم همکاری آمریکا در ارائه اطلاعات وجزئیات لازم پیرامون وضعیت فرد ایرانی مورد ادعا را نیز مغایر با تعهدات بین المللی کشور مزبور قلمداد و تأکید کرد کسب رأی همه کشورهای مستقل جهان صرفا از طریق روشهای غیر منطقی و اعمال فشار ممکن نخواهد بود، بلکه حق مداری، انصاف و توجه غیر گزینشی به اصول و مبانی بین المللی نیز ضرورت دارد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه اقدام سیاسی و غیر حقوقی انجام شده به رهبری آمریکا غیر از دشمن تراشی و تهدید صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی ارمغان دیگری در پی نخواهد داشت ، مراتب اعتراض شدید کشورمان را به نامبرده ابلاغ کرد تا به اطلاع  دولت آمریکا برساند.

دوشنبه هجدهم 12 1399
(0) نظر
برچسب ها :
X